Søndagsmøte

Dato
24.4.22
Kl.
11:00
Dato slutt
24.4.22
KL
11:00

Informasjon


Søndagsmøte

Martin Stuestøl Stomnås taler. Søndagsskole. Kafé etter møtet. Strømmes på Youtube

Se flere hendelser