Søndagsmøte

Dato
2.10.22
Kl.
11:00
Dato slutt
2.10.22
KL
11:00

Informasjon


Søndagsmøte

Per Reidar Sletner taler. Kafé etter møtet. Møtet strømmes også på Youtube.

Se flere hendelser