Søndagsmøte

Dato
21.8.22
Kl.
11:00
Dato slutt
21.8.22
KL
11:00

Informasjon


Søndagsmøte

Geir Stomnås taler. Søndagsskole. Kafé etter møtet Møtet. Strømmes også på Youtube

Se flere hendelser