Søndagsmøte

Dato
11.9.22
Kl.
11:00
Dato slutt
11.9.22
KL
11:00

Informasjon


Søndagsmøte

Geir Stomnås taler. Nattverd. Søndagsskole. Kafé etter møtet. Møtet strømmes også på Youtube.

Se flere hendelser