Søndagsmøte

Dato
29.5.22
Kl.
11:00
Dato slutt
29.5.22
KL
11:00

Informasjon


Søndagsmøte

Geir Stomnås taler. Søndagsskole. Kafé etter møtet. Møtet strømmes også på Youtube

Se flere hendelser