Søndagsmøte

Dato
29/5/22
Kl.
11:00
Dato slutt
29/5/22
KL
11:00


Søndagsmøte

Geir Stomnås taler. Søndagsskole. Kafé etter møtet. Møtet strømmes også på Youtube

Se flere hendelser