Ukens program i Filadelfia

Bønn i Filadelfia

Kl.

6:00

Monday
Morgenbønn

Bønn i Filadelfia

Kl.

10:00

Monday
Samling på bønnerommet

Bønnevandring

Kl.

6:00

Tuesday
Oppmøte ved Filadelfia

Bønn i Filadelfia

Kl.

18:30

Tuesday
Samling på bønnerommet

Påfyll

Kl.

19:30

Tuesday
Bønn og lovsang

Bønn på kommunehuset

Kl.

6:00

Wednesday
Morgenbønn

Bønn i Filadelfia

Kl.

19:30

Wednesday
Samling på bønnerommet

Bønn i Filadelfia

Kl.

6:00

Thursday
Morgenbønn

Bønn i Filadelfia

Kl.

10:00

Thursday
Samling på bønnerommet

Kafémøte

Kl.

19:30

Thursday
Trond Hanshus taler. Sangvennene deltar. Kaffe og kaker.

Bønn i Filadelfia

Kl.

6:00

Friday
Morgenbønn

Phase2Face

Kl.

17:30

Friday
5. - 7. klasse

Ungdomsmøte

Kl.

20:15

Friday
Fra 8. klasse

Friluftsmøte

Kl.

12:00

Saturday
Samling ved paviljongen i Vennesla sentrum. Sang, vitnesbyrd og appell. Kaffe og vafler.

Søndagsmøte

Kl.

11:00

Sunday
Jan Åge Tesdal taler. Søndagsskole. Middag etter møtet. Møtet strømmes også på YouTube.

Evangeliets kraft i vår tid

Kl.

19:30

Friday
Talere: Remy André Hornes og Geir Stomnås.