Agenda

Søndagsmøte

Kl.

11:00

2/4/2023
Tommy Andersen taler. Søndagsskole. Dåp. Middag etter møtet. Møtet strømmes også på YouTube.

Påfyll

Kl.

19:30

4/4/2023
Påfyll med påskepreg. Bønn og lovsang.

Skjærtorsdag

Kl.

19:00

6/4/2023
Geir Stomnås taler. Tema: Jesus siste kveld sammen med disiplene. Nattverd. Kafé etter møtet. Møtet strømmes på YouTube.