|Velkommen til Filadelfia
Vennesla

Filadelfia Vennesla er tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge. Menigheten har over 1400 medlemmer, og har flere ukentlige møter, med et aktivt barne- og ungdomsarbeid. Vi driver også misjon på flere kontinenter, og har en kristen videregående skole med fokus på musikk, dans og drama.

Vi er en menighet som rommer alle generasjonene fra barne arbeid, ungdomsmøte, torsdagsmøte med eldre preg og Søndagsmøte hvor hele menigheten samles fra de yngste til eldste.

Som Kristi reprensentanter er på jorden ønsker vi å bety er forskjell for mennesker ved å spre Hans kjærlighet. Vi har derfor arbeid som Sveip med fokus på å hjelpe mennesker med praktiske oppgaver som å for eksempel flytte tunge møbler hjemme hos noen, eller besøkstjeneste for de som trenger noen å snakke med i hverdagen. Velg Livet er rettet mot kvinner som er blitt gravide og trenger noen å snakker med, eller hjelp til praktiske saker. Her har vi en god gjeng med kvinner som alltid er klar til å støtte opp.

Vi ønsker å være en stemme å en forandring ut i samfunnet, ved å stå opp for Guds ord og forkynne evangeliet. Dette gjør vi gjennom Reis deg Guds menighet, som er en verdikonferansen vi arrangerer hvert år, med appeller og samtaler om aktuelle bibelske verdier i samfunnet.
Men det viktigste er å forkynne evangeliet til frelse for uomvendte mennekser. Vi har fler fra menigheten som er ute å evangeliserer. Teltkirken er et våre misjonsappareater hvor fler fra menigheten sammen går ut på gaten med evangeliet.

Folk I Filadelfia Vennesla sin kafé etter søndagsmøte

Hvordan er Søndagsmøte?

Møtene er normale, så du vil nok kjenne deg hjemme hos oss. Vi starter med lovsang, og lit informasjon før vi trer i gang med talen. Talen pleier å vare sirka 40-50 minutter. Så er det mer lovsang og noen ganger åpnes det opp for forbønn. Etter møtene er det fellesskap i kafeen med varm middag. De fleste blir sittende her en time, og noen opp til fler timer. Felleskapet er en viktig del av Gudstjenesten vår.

Vi ønsker å forkynne hele Guds råd, både de populære tekstene, og de tekstene mange velger å hoppe over. Forkynnelsen av ordet er viktig for menighetens vekst og for å bli bedre kjent med vår Gud.

Vi går gjennom taleserier over de forskjellige bøkene i Bibelen. Talene pleier å ta for seg et helt eller deler av et kapittel.

Historie

Møtene er normale, så du vil nok kjenne deg hjemme hos oss. Vi starter med lovsang, og lit informasjon før vi trer i gang med talen. Talen pleier å vare sirka 40-50 minutter. Så er det mer lovsang og noen ganger åpnes det opp for forbønn. Etter møtene er det fellesskap i kafeen med varm middag. De fleste blir sittende her en time, og noen opp til fler timer. Felleskapet er en viktig del av Gudstjenesten vår.

Vi ønsker å forkynne hele Guds råd, både de populære tekstene, og de tekstene mange velger å hoppe over. Forkynnelsen av ordet er viktig for menighetens vekst og for å bli bedre kjent med vår Gud.

Vi går gjennom taleserier over de forskjellige bøkene i Bibelen. Talene pleier å ta for seg et helt eller deler av et kapittel.

I krigsåret 1940 brøt det ut vekkelse i Vennesla da evangelist Øystein Rostad Woxeng holdt møter i bygda. Året etter, 5. januar 1941, ble menigheten Filadelfia Vennesla stiftet. I begynnelsen hadde menigheten sitt tilholdssted på Moseidmoen i Vennesla. Her lå menigheten helt fram til 1998, da de flyttet inn i nye og betraktelig større lokaler på Vigeland. I løpet av de 57 årene som var gått siden menigheten ble startet, og fram til innflyttingen i nye lokaler på Vigeland i 1998, økte medlemstallet fra 46 til 850 medlemmer.

Følgende personer har vært forstandere i Filadelfia Vennesla:
Øystein Rostad Woxeng, Fredrik Riis, Ingar Fjeldstad i to perioder, Arthur Redse, Trygve Lie, Henry Brattli, Fred Lykkås, Kristian Sundsdal, Frank Hansen, Odd Bergum, Gunnar Jeppestøl og Geir Stomnås.

Ovenfor kan man se noen av de første medlemmene i Filadelfia Vennesla. Bildet er tatt på begynnelsen av ’40-tallet.

Åpningstider

Sentralbordet er betjent fra
kl. 10 – 14, mandag – torsdag.
Ønsker du kontakt utover betjent åpningstid ber vi deg henvende deg til oss via e-post, eller direkte til en av våre ansatte.

Kontakt oss

Sentralbordet er betjent fra
kl. 10 – 14, mandag – torsdag.
Besøksadresse:
Vigeland brugs veg 5,
4708 Vennesla

Postadresse:
Filadelfia Vennesla
Postboks 102
4702 Vennesla

Frivillige gaver

Menighetens ordinære givertjeneste:
3100.41.31242
Misjon: 3100.30.17179
Nedbetaling av gjeld: 3100.07.11228

VIPPS: 34815

Vi oppfordrer medlemmer til å gi fast via avtalegiro. Tegn avtalegiro her!
Se fler