|Velkommen til Filadelfia
Vennesla

Filadelfia Vennesla er tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge. Menigheten har over 1400 medlemmer, og har flere ukentlige møter, med et aktivt barne- og ungdomsarbeid. Vi driver også misjon på flere kontinenter, og har en kristen videregående skole med fokus på musikk, dans og drama.

Gruppe bilde av Filadelfia Vennesla på tidlig 1900-tallet

Historie

I krigsåret 1940 brøt det ut vekkelse i Vennesla da evangelist Øystein Rostad Woxeng holdt møter i bygda. Året etter, 5. januar 1941, ble menigheten Filadelfia Vennesla stiftet. I begynnelsen hadde menigheten sitt tilholdssted på Moseidmoen i Vennesla. Her lå menigheten helt fram til 1998, da de flyttet inn i nye og betraktelig større lokaler på Vigeland. I løpet av de 57 årene som var gått siden menigheten ble startet, og fram til innflyttingen i nye lokaler på Vigeland i 1998, økte medlemstallet fra 46 til 850 medlemmer.

Følgende personer har vært forstandere i Filadelfia Vennesla:
Øystein Rostad Woxeng, Fredrik Riis, Ingar Fjeldstad i to perioder, Arthur Redse, Trygve Lie, Henry Brattli, Fred Lykkås, Kristian Sundsdal, Frank Hansen, Odd Bergum, Gunnar Jeppestøl og Geir Stomnås.

Ovenfor kan man se noen av de første medlemmene i Filadelfia Vennesla. Bildet er tatt på begynnelsen av ’40-tallet.

Åpningstider

Sentralbordet er betjent fra
kl. 10 – 14, mandag – torsdag.
Ønsker du kontakt utover betjent åpningstid ber vi deg henvende deg til oss via e-post, eller direkte til en av våre ansatte.

Kontakt oss

Sentralbordet er betjent fra
kl. 10 – 14, mandag – torsdag.
Besøksadresse:
Vigeland brugs veg 5,
4708 Vennesla

Postadresse:
Filadelfia Vennesla
Postboks 102
4702 Vennesla

Frivillige gaver

Menighetens ordinære givertjeneste:
3100.41.31242
Misjon: 3100.30.17179
Nedbetaling av gjeld: 3100.07.11228

VIPPS: 34815

Vi oppfordrer medlemmer til å gi fast via avtalegiro. Tegn avtalegiro her!
Se større kart