Søndagsskole

Søndagskole for barn fra 1- 12 år, hver søndag kl. 11:00. Her underviser vi barna i bibelfortellinger, og lærer om hvem Jesus er, og hva han gjorde for oss. Vi har også forskjellige aktiviteter.

Phase2Face

Dette er Filadelfias arbeid for 5. - 8. klasse. Her formidler vi Jesu' storhet og viktigheten av å følge Ham. Phase2Face er også et bra og trygt fellesskap med andre barn og ledere.
Finn ut mer

Søndagsskole

Søndager kl. 11:00

Phase2Face

Fredager kl. 18:00