Ansatte og ledere i menigheten

Hovedpastor

Geir Stomnås

Geir har vært pastor i Filadelfia siden 2005. Fram til januar 2020 var han medpastor. Siden har han vært hovedpastor. Han er gift med Hilde. Sammen har de tre barn: Martin (24), Mathias (21) og Marte (16). Geir er utdannet teolog ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Før de kom til Filadelfia, var han og Hilde misjonærer i 8 år i Brasil. Deretter var Geir ansatt 2 ½ år i Normisjon i Vennesla. Geir brenner for at hele Guds Ord skal forkynnes for alle folk. Hans slagord er: «Når Bibelen er åpen, taler Gud. Og når Gud taler, skjer det noe.»
Bilde av pastor Geir Stomnås og kona Hilde

Eldsteråd

Geir Stomnås

Geir Stomnås

Leif Gunnar Askekjær

Leif Gunnar Askekjær

Tommy Andersen

Tommy Andersen

Liv Myhre Hageland

Liv Myhre Hageland

Per Reidar Sletner

Per Reidar Sletner

Janfrid Viste Birkeland

Janfrid Viste Birkeland

Øyvind Wehus

Øyvind Wehus

Kristoffer Osmundsen

Kristoffer Osmundsen

Stab

Geir Stomnås

Hovedpastor
482 73 648

Tommy Land

Administrativ leder
458 18 161

Johan Nøkland Lund

Sang, musikkleder og Ungdomsleder
930 66 989

Anita Osmundsen

Økonomisekretær
922 87 442

Kari Engesland

Medlemsregister / utleieansvarlig
915 78 432

Jan Åge Tesdal

Vaktmester
958 11 155