|Ung Voksen

Fellesskap for unge voksne hvor vi går dypere inn i et Bibelemne hver gang. Etter undervisningen er det sosialt, med mat. Alderspennet er stort, alt fra helt i slutten av tenårene til opp i trettiårene. Du er hjertelig velkommen til å bli med i fellesskapet!

Neste Ung Voksen:

Geir Stomnås taler. Mat og sosialt etter møtet

Vi vil utruste unge mennekser med Guds ord. Derfor tar vi opp utfordrende og vanskelige emner som ellers ikke blir snakket mye om. Vi går også dypere en hva som ellers er normalt. Etter undervisningen åpner vi opp for spørsmål og svar. Det blir også mat og mingling resten av kvelden.
Instagram Ikon
Youtube ikon

Datoer

Ung Voksen

21/5/22 19:00
Geir Stomnås taler. Mat og sosialt etter møtet

Ung Voksen

9/4/22 19:00
Martin Stuestøl Stomnås taler. Tema: Guds hellighet. Servering av mat