|Ung Voksen

Fellesskap for unge voksne hvor vi går dypere inn i et Bibelemne hver gang. Etter undervisningen er det sosialt, med mat. Alderspennet er stort, alt fra helt i slutten av tenårene til opp i trettiårene. Du er hjertelig velkommen til å bli med i fellesskapet!

Bottom Design-svg
UV logo
Ingen møter akkurat nå.
Instagram Ikon
Youtube ikon

Datoer

Ingen møter akkurat nå