|Tentro

Tentro er et frikirkelig alternativ til konfirmasjon. Alle er velkommen til å melde seg på, enten du tror eller ikke, om du er medlem av menigheten eller ikke.

Tentro tar tak i din hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Samlingene vil gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer.

Hva lærer du på Tentro?

Tentro tar tak i din hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. I løpet av året får du omkring 20 temaer som i hovedsak handler om tro, knyttet opp mot det som har med ditt liv og din hverdag å gjøre. Disse temaene blir lagt frem på mange forskjellige måter, og i den grad du vil det, kan du være med å forme din egen Tentro – tid ved å engasjere deg i dette.
Henrik Fjellstad på Undomsmøte Live
3 ungdommer

Vårt opplegg:

Tentro blir lagt opp med oppstart for tentroelevene + foreldremøte høsten.

Tentrosamlingene finner sted på onsdager i Filadelfia.
I tillegg forventes det at du deltar på ett møte i Filadelfia i løpet av måneden, enten fredag eller søndag. Det blir servert mat alle onsdagene, og vi finner på mye sosialt og gøy sammen. Alle onsdagssamlinger og turer er obligatoriske.

Vi reiser på ulike og spennende turer i løpet av året!

Vi har dyktige, engasjerte ledere – både eldre ungdommer og voksne. Hver tentroelev får tildelt en primærkontakt som de kan snakke med og ha tillit til utover året.

Pris: 400 kr. for året. I tillegg kommer betaling for turene.

Mer info kommer!


Mer info om
Tentro 2024

Mer Informasjon