|Phase2Face

Phase2Face er Filadelfia Vennesla sitt arbeid blant 5.-8.klassinger.

Fredager kl. 18:00

Phase2Face

Phase2Face er Filadelfia Venneslas arbeid blant 5.-8.klassinger. Vi ønsker å skape en trygg og morsom møteplass for barn, der de kan få gode venner, høre andakter om livet med Jesus, oppleve å bli sett, lekt med og tatt på alvor av ungdommer og voksne ledere som ser dem.Vi tar barna på alvor, og blir godt kjent med mange av dem som går her ofte. Opplegget er ikke bindende, du møter kun opp de fredagene du selv har lyst. Ofte er det mindre skummelt å komme sammen med noen første gang.

Hvorfor registrere barna?

På grunn av de nye smittevernforskriftene, er vi nødt til å holde nøye oversikt over hvilke barn som har vært hos oss hvilke fredager. Vi forsøker nå å innføre bruk av Spond til dette. Her kan du oppgi viktige opplysninger til oss som f.eks. allergier, nødnummer vi kan kontakte om noe skjer med barnet, navn og alder. Du samtykker også til at vi registrerer pengene barnet bruker som kontingent og kan hvis ønskelig oppgi at du ønsker ukentlige SMSer til med informasjon m.m. Du melder deg ikke inn i Filadelfia ved å registrere deg, kun Phase2Face.

Faddere på P2F

Fra vår i 5.klasse får barna lov til å være faddere på Phase2Face. Det betyr at de kommer klokken 17.00 og kan bli til klokken 22.00. Fadderne gjør enkle oppgaver som å stå i kiosken, ønske velkommen, si ifra til lederne hvis det oppstår konflikter ol. Når de andre barna går, samles fadderne til en kort evaluering, rydder opp etter fredagen og får lov til å bli til klokken 22.00.

Hvorfor dette heter Phase2Face

Navnet Phase2Face kommer av at barna nå er i en fase (phase) der de trenger å møte (face) ekte mennesker og begynne å «face» de viktige spørsmålene i livet. Hvem er jeg? Hvilken verdi har jeg? Hvordan skal jeg behandle andre mennesker? Har Gud virkelig en plan med mitt liv? Alt for mange barn begynner i denne alderen å være mye hjemme foran en skjerm fremfor blant andre mennesker. I akkurat denne fasen trenger vi mer enn noensinne å møtes ansikt til ansikt!

Phase2Face

Vidar Slettner

Vidar Sletner

Phace2Face Ansvarlig
Holde Pen

Hilde Phen

Barnepastor