|Bli med i små fellseskap

I små felleskap har vi mulighet til å bli disippelgjort, kommer nærmere hverandre og ha de dype samtalene

Hvorfor være med i gruppe?

De første kristne samlet seg daglig i hjemmene til hverandre og hadde tett felleskap. Det er i slike mindre felleskap vi blir kjent med hverandre, og lar oss formes og disippelgjort. Her kan vi dele det som er mer personlig, sammen med søsken du kan stole på.I de små gruppene får vi det personlige og tette felleskapet som en ikke får på Gudstjenesten.

Hva gjør i små grupper?

I gruppene vil vi dykke dypere inn i Guds ord, disippelgjøring, vi vil være sammen i bønn og bli åndelig utrustet.Her skapes vennskap som strekker seg utenfor gruppen, hvor en er omringet av venner som bryr seg.

En gruppe for deg

Hver gruppe er ulik, noen er sammensatt av folk med like interesser og tjeneste, mens andre er mer blandet. Noen grupper er med folk i samme livsfase. Det er opp til deg hva slags gruppe du ønsker, eller om det er noen du kanskje kjenner fra før.Uansett hvilken fase du er i, om du er ungdoms, eller godt opp i årene, så er det plass til deg i Kristi legeme.
Bibelgruppe på tur til Slettheitårnet

Bli med i en smågruppe

Ta kontakt med oss, så vil vi kontakte deg og forsøke å finne en gruppe til deg.

Bli med i Ung Voksen felleskapet

I løp av uken skjer det sosiale sosial hendelser menigheten uten om møter og smågrupper. Det kan være alt fra skogsturer, billiard, bibel-lesning og andre aktiviteter.

Les mer

Finn din tjeneste i menigheten

Vi er alle lemmer på Kristi legeme, utrustet med forskjellige egenskaper for å tjene i Hans rike. Hva er din oppgave?

Finn tjeneste