Søndagsmøte

Dato
4/6/23
Kl.
11:00
Dato slutt
4/6/23
KL
11:00

Søndagsmøte

Geir Stomnås taler. Søndagsskole. Middag etter møtet. Møtet strømmes også på YouTube.

Se flere hendelser