Søndagsmøte

Dato
11/6/23
Kl.
11:00
Dato slutt
11/6/23
KL
11:00

Søndagsmøte

Tommy Andersen taler. Søndagsskole. Nattverd. Middag etter møtet. Møtet strømmes også på YouTube.

Se flere hendelser