Søndagsmøte

Dato
15.5.22
Kl.
11:00
Dato slutt
15.5.22
KL
11:00

Informasjon


Søndagsmøte

Geir Stomnås taler. Søndagsskole. Nattverd. Kafé etter møtet. Møtet strømmes også på Youtube.

Se flere hendelser