Søndagsmøte

Dato
29/10/23
Kl.
11:00
Dato slutt
29/10/23
KL
11:00

Søndagsmøte

Geir Stomnås taler. Tema: Ef 3, 14 - 4, 16.

Søndagsskole. Barnekoret deltar. Utdeling av barnebibler til treåringene. Nattverd. Middag etter møtet. Møtet strømmes også på YouTube.

Se flere hendelser