Søndagsmøte

Dato
12/11/23
Kl.
11:00
Dato slutt
12/11/23
KL
11:00

Søndagsmøte

Geir Stomnås taler. Tema: Ef 4, 17 - 5, 20. Søndagsskole. Møtet strømmes også på YouTube. Middag etter møtet.

Se flere hendelser