Søndagsmøte

Dato
28/7/24
Kl.
19:30
Dato slutt
28/7/24
KL
19:30

Søndagsmøte

Per Reidar Sletner taler. Møtet strømmes også på YouTube.

Se flere hendelser