Filming

Hver søndag sender vi søndagsmøtet live ut på internett ognoen ganger ut på TV. Dette har vert en veldig viktig oppgave i menigheten. Vihar fått mange gode tilbakemeldinger fra mennesker rundtforbi i Norge, og flermennesker som har kommet til menigheten av så se på våre møter på YouTube ellerTV.

Vi har 6 kameraer i produksjonen, og tre kameraer som erbemannet, pluss en som sitter på regirommet og styrer sendingen. Det er i forskjelligeteam som bytter på å filme hver søndag.
Kameramann
Filadelfia sitt studio
Etter hvert skal vi også begynne å produsere forskjelligeprogrammer til YouTube og TV i studio.Om du har erfaring med å filme, eller bare vil prøve så erdu hjertelig velkommen til å bli med oss. Eller har du erfaring med regi?

Grafisk

Det grafiske er en helt sentralt del av medieproduksjon. Omdet er plakater, thumbnail på videoene eller nettsiden så dette en oppgave som hjelperå fremme alt vi legger ut, og gir en profesjonell følelse.

Lyd

Vi har per i dag ingen som har ansvar for lyden på livesendingene.Vi ønsker å løfte lyden i sendingene mange hakk, og er derfor ute etter deg somkan styre lyd.

Photo

Er du flink til å ta bilder, eller bare liker du å tabilder? Da passer du godt inn i denne tjenesten. Vi trenger bilder til sosiale-medier,thumbnails, av arrangementer og til nettsiden. I dag har vi en som løper rund åtar bilder samtidig som han har andre oppgaver, og vi trenger derfor fler somkan hjelpe til med dette.

Regirommet hvor vi styrer kameraene

Er du en utvikler eller IT person?

Vi har flere funksjoner og ting som vi ønsker å utvikleeller sette opp. Dette gjelder på nettsiden og internt.
Kontakt oss