|Israelsmøte

Solidaritetsmarkering med støtte til Israel og det jødiske folketIntervjuer med Michael Kohn fra den mosaiske trossamfund og Israels ambassadør til Norge, Avi Når-Feldklein